Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

„Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16). Prolog Ewangelii św. Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa Bożego (Logos). Ale prolog ten zaskakuje z powodu stwierdzenia, że to Słowo «stało się ciałem» (J 1,14). Jedna z Osób Trójcy Świętej weszła w stworzony wszechświat, łącząc z nim swój los aż po krzyż. Od początku świata, ale w sposób szczególny od wcielenia, misterium Chrystusa tajemniczo działa w całej rzeczywistości naturalnej, nie ograniczając jednak jej autonomii”.

Ojciec Święty Franciszek, Encyklika «LAUDATO SI'». W trosce o wspólny dom, Kraków 2015, s. 65.

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Uprzejmie informuję, że ta witryna miejscami zawiera treści trudne dla osób, które nie ukończyły 18-tu lat (chodzi o trudność z powodu obiektywnej drastyczności niektórych przedstawianych tu zagadnień, a także trudność natury intelektualnej, której pokonanie wymaga starszego wieku, żeby niepotrzebnie nie zabłądzić w fałszywe mniemania). Kto trafił na tę moją witrynę, a ma lat mniej, proszę, żeby może zapytał Mamy lub Taty, czy wyraża zgodę dla Małoletniej lub Małoletniego na czytanie zawartych tu treści. Dodatkowo uprzejmie informuję, że choć tworzę moją Szkołę bycia pro-vie dla wszystkich ludzi dobrej woli, wcale nie ukrywam, że jestem praktykującą katoliczką, co jest wyraźnie widoczne w treści tego content marketingu.

Co najmniej dwa sposoby myślenia rzeczywiście ratują świat, przyrodę i także przecież finalnie nas, ludzi

Jeden usuwa tzw. ślad węglowy

(człowiek naprawia przyrodę usuwając szkodliwości, które aktualnie rzekomo czyni, choć tak naprawdę często jest to dla niego sytuacja zastana, ale przez mówienie mu, żeby usunął swój ślad węglowy, może czuć się winny; chociaż niekonieczne jest to fałszywe poczucie winy; trzeba tylko dokładniej się przyjrzeć własnym nawykom i ocenić we własnym sumieniu jaka jest na ten temat prawda; po takiej samoocenie i korekcie nadal usuwa 'szkodliwości, które rzekomo czyni', ale teraz już w poczuciu solidarności z innymi ludźmi, którzy też to robią; miło jest być w takiej globalnej społeczności ludzi dobrej woli)

Drugi usuwa... pustynnienie

(człowiek naprawia przyrodę w sposób, który nie obciąża go poczuciem winy za sytuację zastaną, ponieważ uważa, że to jest słuszna droga naprawy świata, ponieważ chce zrobić w życiu coś ewidentnie dobrego, ponieważ zależy mu na dobrym imieniu i ludzkim szacunku, a nawet podziwie)

To nie są koncepcje konkurencyjne, tylko „dopełniające”, które prawdopodobnie, jeśli zostaną wdrożone na dużą skalę, pewnie przyrodzie wystarczą. Przy powierzchownym oglądzie tych dwóch sposobów myślenia wydają się tym samym, gdyż cel jest taki sam. Ale jedna droga naprawcza neguje dużą część dziedzictwa ludzkości ("krowy, zwierzęta udomowione, wydychają ogromne ilości metanu, więc lepiej, żeby ich nie było w tych ilościach, które się produkuje aktualnie", "zostańmy wegetarianami, to uratujemy świat", "ograniczmy paliwa kopalne, gdyż tworzą smog, który nas zabija"), a druga zauważa, że problem jest zupełnie w innym miejscu naszego globu ("na tych obszarach, gdzie powinno być dużo tlenu właśnie zwierzęta pędzone przez ogromne połacie ziemi tworzą możliwość wzrostu roślin okrywających glebę, a jak wiadomo gleba z przeproszeniem goła tworzy ogromne ilości gazów cieplarnianych, więc na pewno nie byłoby dobrze zupełnie zaprzestać hodować bydło, żeby nie jeść mięsa w celu ograniczenia wydzielania tych gazów, gdyż jest to pewien mądrze ułożony porządek naturalnych rzeczy, w którym te zwierzęta są potrzebne", "trzeba/można policzyć skutek efektu cieplarnianego, który tworzą auta na paliwa kopalne, a także skutek tego efektu, który tworzą gleby bez roślinności").

Hipotezę, a właściwie pytania, które zadaję ja, też tu krótko przedstawię, gdyż mogą się okazać inspiracją do jakichś praktycznych, innych jeszcze rozwiązań, również naprawczych. Zadaję pytanie o to, ile gazów cieplarnianych tworzy człowiek, jak również zwierzę przerażone i utrzymywane w przerażeniu? Przez wojnę, przez smog, przez przemoc (przemoc na zwierzętach: przed i w czasie uboju, przez brak możliwości życia w dobrostanie), przez głód, przez decyzje popierające aborcje i przez społeczne tabu na całkiem niemało spraw. Następnie: jakiej duchowej rzeczywistości obrazem jest tzw. masowe wymieranie zwierząt? Czy nie jest przypadkiem obrazem tego samego (być może), czego obrazem (też być może) była pandemia? Czy nie jest akurat wymieranie zwierząt i tąpnięcie zdrowotnie ludzkości (koronawirusy, które dotąd nie były poważnym zdrowotnym zagrożeniem stały się bardzo niebezpieczne) poaborcyjnym, zaraźliwym przejawem atawistycznej rozpaczy stworzeń? Nowe tabu. Może więc dopiero trzy lekarstwa zapewnią pełny sukces naprawczy, a dwa jedynie przeważą przyrodę na stronę życia. Ta przeżyje, ale pozostanie do ratowania człowiek. Ludzie nie mogą siebie wykluczyć z procesu ratowania świata. Uwaga! Nie mogą w sensie moralnym! W tym też sensie, że włączenie (bierne) całej ludzkości w proces ratowania nas samych jest ratunkiem wreszcie i dla nas samych, a niedojrzały altruista naprawdę nie przeżywa.

Nikogo nie poświęcić dla sprawy, choć i tak wiadomo, że nie każdy dożyje swoich dni (tyle, ile powinien), ponieważ część z nas umrze za wcześnie wyniszczona ukrytym przerażeniem, ukrywanym najczęściej od dzieciństwa, jest na pewno słuszniejsze, niż poczynać bezmyślnie jakichś biednych nienarodzonych i następnie godzić się na ich aborcję, co musi tworzyć wewnętrzne konflikty w sumieniach i przysparzać nowego ukrywanego przerażenia, które, być może kumulowane, tworzy ogromne ilości gazów cieplarnianych. Niekoniecznie przez wydychanie, ale przez podejmowanie czynności odstresowujących na zbyt dużą skalę ("tylko wtedy będę w życiu szczęśliwy, jak zwiedzę dosłownie cały świat i to samolotem", "przepraszam, ale ja chcę prowadzić właśnie starego diesla"). Albo właśnie akurat też przez wydychanie, albo przez gorączkę lękową (jeden z przejawów tzw. somatyzacji). Z tego wyłania się taka podpowiedź: nasze biedne kochane oczywiście czworonogi z lękiem separacyjnym ("piesku, nie możesz się bać jak zostajesz sam na te 8 godzin dziennie, ponieważ ja naprawdę muszę iść do pracy, musisz się do tego przyzwyczaić", ale to nie zawsze jest możliwe; dość często trzeba uwzględnić psa ograniczenie na ten temat i przyjąć do wiadomości, że pies będąc naturalnie zwierzęciem sfornym, zostawiany w samotności na aż tyle godzin przez kilka lat, będzie cierpiał na taki lęk; psa bowiem trzeba się uczyć, z psem trzeba spędzać sporo czasu i to codziennie, psa trzeba głaskać, do psa trzeba mówić i z psem trzeba się bawić, do tego psa trzeba karmić, szczepić, szkolić, trzeba zapewnić mu możliwość ruchu zgodnie z jego cechami charakteru, kontakt z innymi psami, atrakcje na wakacje, a wcześniej szeroki zakres bodźców socjalizacyjnych, natomiast w całym jego życiu: dostęp do psiej służby zdrowia, gdyby potrzebował), przez to, że żyją krócej, gdyż pies żyje tylko kilkanaście lat, a nie kilkadziesiąt; mówią nam o naszym przerażeniu w następnych latach, jak ich już nie będzie. Właśnie to jest najnowsze i największe ludzkie przerażenie; jeszcze większe, niż lęk przed śmiercią, niż lęk przed leczeniem psychiatrycznym, niż lęk przed wojną.

Ależ to nie jest utopia! Co jest więc teraz utopią? "Niczego nam nigdy nie braknie, wszystkiego jest pod dostatkiem i niczego nie niszczymy, gdyż wszystko co robimy jest... naturalne, również śmierci z głodu i aborcje".

Informacja o plikach cookies

Cennik usług

Regulamin usług

Polityka prywatności

Napisz/Zadzwoń

Drabina III, czyli drabina godności ludzkiej

(ułożona w lipcu 2020 roku przez RK, dedykowana na 100-lecie urodzin św. Janowi Pawłowi II)

Następna zachęta do skorzystania z mojej oferty content marketingu:

Naprawdę chodzi też o to, żeby to się dobrze czytało, czyli chodzi o treść, a linki tylko przy okazji. Zachęcam więc do polubienia pisarstwa (bardziej niż pozycjonowania). Jego jakość w dużej mierze zależy od czasu poświęconego na ćwiczenia, tak samo jak w przypadku nauki malarstwa, czy gry na jakimś instrumencie. Tekst opublikowany 'smakuje inaczej', tzn. pewne błędy widać dopiero jak się to przeczyta w Internecie, więc warto publikować.

„Jak powstaje trwała przyjaźń? (...) Pośród tych wszystkich rodzajów miłości istnieje tymczasem jedna, która jest trwała. Powstaje ona nie na skutek czyjegoś polecenia, nie z powodu wielkich darów czy przysług, nie w wyniku umowy czy z konieczności natury, ale wyłącznie dzięki podobieństwu cnót. Takiej miłości nie zniweczą żadne okoliczności: nie rodzieli jej odległość, nie zniszczy czas, nawet sama śmierć nie zdoła jej przeciąć! (...) Jest to miłość prawdziwa i trwała” [Kasjan, 2011].

Dziedzictwo moralne

Pewne standardy moralne są dziedzictwem ludzkości i w związku z tym są (przepraszam za kolokwializm) nieruszalne, czyli jeśliby się ktoś świadomie i dobrowolnie próbował na nie targnąć, powinien być uznany za człowieka niebezpiecznego dla tego dziedzictwa i w związku z tym powinien otrzymać na ten temat pouczenie, jeśli to nie pomaga, upomnienie, a jeśliby i to nie poskutkowało, jakąś karę. Także dziedzictwo cywilizacyjne ma wypracowane takie standardy i w naturalny sposób, w wolności, oferuje je kolejnym pokoleniom, a także ludziom, którzy jeszcze nie mają wyrobionego poczucia cywilizacyjnej przynależności. W tych standardach daje się wyraźnie zauważyć ich częściowo niepolityczną 'materię', a także ich świeckość (tu muszę dodać, że ludzi świeckich rozumiem nie jako profanum, ale jako civilis [ludzie dobrej woli religijnie obojętni, a także ludzie nieochrzczeni] i/lub laicum [w innych religiach: ludzie dobrej woli religijnie zaangażowani; w chrześcijaństwie: ludzie, którzy przyjęli chrzest]), np. obowiązek udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach, który mieści się w przepisach prawa drogowego, wynika z Bożego miłosierdzia pojmowanego po chrześcijańsku, czyli jest nieruszalne w cywilizacji chrześcijańskiej. Innym przykładem może być odruch pocieszania człowieka w jakimś nieszczęściu, co jest prawem obyczajowym. Nie ma takiego obowiązku, ale w cywilizacji chrześcijańskiej w zasadzie każdy to robi (nie zawsze werbalnie, często przez mowę niewerbalną, więc np. przez zasmucenie twarzy, w bardziej zażyłych relacjach przez słowa otuchy, przez pogłaskanie, czy także czasem przez przytulenie). Jeśli tego brakuje, mamy najprawdopodobniej do czynienia z jakimś zjawiskiem, które się nie mieści w naszej cywilizacji, a wtedy trzeba się zastanowić, czy to nam zagraża, czy jest obojętne, ponieważ marginalne (dotyczy rzeczywiście marginalnych spraw, albo bardzo rzadko się wydarza). Standardem cywilizacyjnym jest na pewno konstytucja państwa (jej uznane istnienie), suwerenność państwa, państwo jako takie też, zakresy religijnej wolności, uznany model rodziny, także poczucie estetyki. Z całą pewnością istnieją też jakieś standardy kontynentalne, narodowe, regionalne, czy etniczne, np. standardem polskim jest gościnność, wolność, Chrystusowy krzyż w Sejmie, w szkołach, w szpitalach, przy drogach, a standardem francuskim jest równość obywatelska, wolność, piękno, prawdziwa tolerancja, godność właśnie, ale przykładowo francuska piosenka nie jest już takim standardem, ale częścią francuskiej kultury. Ochrona życia ludzkiego i godności ludzkiej, z całym szacunkiem dla jej różnorodności, mieści się w standardzie moralnym, które jest dziedzictwem ogólnoludzkim, co na pewno oznacza, że wynika też z prawa naturalnego. Jest w związku z tym najważniejsza, wręcz pierwotna, jest potrzebą na poziomie instynktu samozachowawczego ludzkości. Jest jak podobrazie na obraz, który maluje sam Bóg; jeśli tego brakuje, w ogóle nie może być obrazu! Dopóki żyjemy, mamy zawsze dużą szansę żyć dalej. Kwestią pozostaje tylko: w jakich standardach, ale 'drabinę standardów ludzkich' zaproponowałam jako czwartą, więc najpierw trzeba przejść całą trzecią (patrz: poniżej), żeby podołać tej ostatniej.

RK