Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

„Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16). Prolog Ewangelii św. Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa Bożego (Logos). Ale prolog ten zaskakuje z powodu stwierdzenia, że to Słowo «stało się ciałem» (J 1,14). Jedna z Osób Trójcy Świętej weszła w stworzony wszechświat, łącząc z nim swój los aż po krzyż. Od początku świata, ale w sposób szczególny od wcielenia, misterium Chrystusa tajemniczo działa w całej rzeczywistości naturalnej, nie ograniczając jednak jej autonomii”.

Ojciec Święty Franciszek, Encyklika «LAUDATO SI'». W trosce o wspólny dom, Kraków 2015, s. 65.

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Uprzejmie informuję, że z powodu niebotycznej kwoty abonamentowej, którą mi naliczyła za moje witryny internetowe sztuczna inteligencja za skrypt o najnowszym standardzie plików cookies mój content marketing 'kończy bieg'. W miarę moich możliwości czasowych, oczywiście jak najszybciej, oferta ta będzie usuwana z Internetu.

rachunek miesięczny za skrypt do ciasteczek

Informacja o plikach cookies

Cennik usług

Regulamin usług

Polityka prywatności

Napisz/Zadzwoń

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisu, na który składają się następujące domeny:

www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu, zycie-tak.net

(oraz w przygotowaniu: www.malarstwoity.com, 10kilomniej.pl)

Niniejszy dokument reguluje świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów: www.malarstwoity.net, pro-vie.pl, skoko.pl, about-win-win.pl, laetarianie.eu, zycie-tak.net oraz stanowi regulamin w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”).

& 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

& 2.

Postanowienia ogólne

& 3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

& 4.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

& 5.

Warunki nabywania usług

& 6.

Rozpatrywanie reklamacji

& 7.

Odstąpienie od umowy

& 8.

Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

& 9.

Prawa autorskie

& 10.

Odpowiedzialność Usługodawcy

& 11.

Postanowienia końcowe

Załączniki do Regulaminu:

Powyższe dokumenty są dostępne także w plikach pdf: Regulamin usług,Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3