Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

„Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (Kol 1,16). Prolog Ewangelii św. Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa Bożego (Logos). Ale prolog ten zaskakuje z powodu stwierdzenia, że to Słowo «stało się ciałem» (J 1,14). Jedna z Osób Trójcy Świętej weszła w stworzony wszechświat, łącząc z nim swój los aż po krzyż. Od początku świata, ale w sposób szczególny od wcielenia, misterium Chrystusa tajemniczo działa w całej rzeczywistości naturalnej, nie ograniczając jednak jej autonomii”.

Ojciec Święty Franciszek, Encyklika «LAUDATO SI'». W trosce o wspólny dom, Kraków 2015, s. 65.

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Uprzejmie informuję, że tak jak kiedyś, tak i teraz moim osobistym zdaniem ta witryna jest za trudna do czytania przez osoby, które nie ukończyły 18-tu lat (chodzi o trudność z powodu obiektywnej drastyczności niektórych przedstawianych tu zagadnień), choć poruszane tu treści pojawiają się bezbroblemowo w tzw. przestrzeni publicznej i w internecie, i prawie nikt się na to nie oburza. Kto trafił na tę moją witrynę, a ma lat mniej, proszę, żeby grzecznie zapytał Mamy lub Taty, czy wyraża zgodę dla Małoletniej lub Małoletniego na czytanie zawartych tu treści.

Kto ma pomysł jak to zrobić, żeby jednak nie wymarły misie koala? To dosłownie ostatnia chwila, żeby je ratować!

Proszę ratować misie koala. Przecież to naturalny antydepresant! Przede wszystkim dla dzieci.

Informacja o plikach cookies

Cennik usług

Regulamin usług

Polityka prywatności

Napisz/Zadzwoń

Propozycja zabawy edukacyjnej

Można wydrukować (lub w inny sposób przekopiować) dowolnie duży format w kolorze aktualnego rysunku przedstawiającego cywilizacyjną i kulturową 'sytuację zastaną', a następnie oznaczać flagami i/lub herbami miejsca na rysunku w zależności od własnych przemyśleń na ten temat. Ważne przy tym jest to, żeby w czasie takiej zabawy intelektualnej nie obciążać kręgosłupa (ból odkręgosłupowy, podobnie jak za duże upokorzenia, jest wyjątkowo podstępnym „wpływowym” na różne nasze decyzje, ponieważ bardzo często go lekceważymy; warto więc uznać ten fakt i  – jak długo tylko się da – odsuwać go na bezpieczną od pracy naszych umysłów „odległość”; oczywiście jeśli zależy nam na osobistej wolności i dobrych relacjach), czyli niezbędna jest do tego tablica lub coś innego o podobnym znaczeniu. Można też próbować łatać. Można w tym celu także zrobić taki bardzo duży 'obrazek', np. z plastiku z recyklingu w małych elementach o gładkich ścianach bocznych, czyli innych niż puzzle, z elementami do uzupełniania, w dowolnie ustalonej ujednoliconej formie tych elementów na jej krawędziach (np. tylko kwadraty, lub tylko prostokąty o takim, a takim wymiarze), do wygodnego chodzenia po nich oraz do pożyczania. Pewnie można też z niego zrobić ciekawą ścianę wspinaczkową. W zabawie tej chodzi po pierwsze o zabawę, po drugie o włączenie soma w proces myślenia, po trzecie chodzi też o pracę nad sobą, która jest zupełnie inna, jeśli soma sobie siedzi i wypoczywa, a zupełnie inna, jeśli też jest zaangażowane.

Wyrażam zgodę na korzystanie z tego mojego rysunku (jest aktualizowany spontanicznie) w wymienionych wyżej celach edukacyjnych, niekomercyjnie, czyli na użytek własny.

Dodatkowe wyjaśnienie: odrzucam całkowicie koncepcję, którą proponuje „analiza transakcyjna” o „wewnętrznym dziecku”, więc z całą pewnością nie chodzi w tej zabawie o możliwość dla dorosłych pobawienia się w zakresach ich zainteresowań. Uważam za św. Pawłem Apostołem, że z dzieciństwa całkowicie się wyrasta, a zasymilowaną pozostałością własnego dzieciństwa w wieku dojrzałym jest nieoderwana od osobowości umiejętność zabawy, którą można wykorzystać do zastanawiania się nad sprawami ogólnoludzkimi, a do takich należy ochrona życia ludzkiego i godności ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.