Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

Historia zbawienia wciąż na nowo staje się natchnieniem do interpretacji dziejów ludzkości. Wielu współczesnych myślicieli, historyków ciąży swoimi zainteresowaniami również w stronę historii zbawienia. Jest to bowiem najbardziej pasjonujący temat. Wszystkie pytania, jakie postawił sobie Sobór Watykański II, ostatecznie sprowadzają się do tego tematu.

Historia zbawienia podejmuje nie tylko problem samych dziejów człowieka, ile problem sensu jego bytowania. Jest ona więc historią i zarazem «metafizyką». Jest w pewnym sensie najbardziej integralną teologią — teologią wszystkich spotkań pomiędzy Bogiem i światem”.

Św. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 63.

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Uprzejmie informuję, że tak jak kiedyś, tak i teraz moim osobistym zdaniem ta witryna jest za trudna do czytania przez osoby, które nie ukończyły 18-tu lat (chodzi o trudność z powodu obiektywnej drastyczności niektórych przedstawianych tu zagadnień), choć poruszane tu treści pojawiają się bezbroblemowo w tzw. przestrzeni publicznej i w internecie, i prawie nikt się na to nie oburza. Kto trafił na tę moją witrynę, a ma lat mniej, proszę, żeby grzecznie zapytał Mamy lub Taty, czy wyraża zgodę dla Małoletniej lub Małoletniego na czytanie zawartych tu treści.

Informacja o plikach cookies

Cennik usług

Regulamin usług

Polityka prywatności

Napisz/Zadzwoń

Dobrostanem człowieka jest radość z dobrostanu przyrody. Z tworzyw sztucznych pet, można robić klocki: zakręcone butelki odrobinę podgrzać, żeby stały się termoplastyczne i zgnieść do oczekiwanych rozmiarów, ale tak, żeby wewnątrz butelek zostało trochę powietrza. Uzyskane w ten sposób formy można używać w budownictwie pasywnym do tworzenia dodatkowej warstwy izolacyjnej murów. Nie cienkiej, jak pianki termoizolacyjne, które mają 2-3mm, ale grubej jak cegły, czyli na 10-12cm, np. o wymiarach: 10 x 50 x 70. Wtedy pianka termoizolacyjna po obu stronach, i tworzywo pet okazują się... nową manną z nieba, która pozwoli przestawić całe budownictwo na budownictwo PASYWNE.

Czy ktoś zauważył, że husteczki higieniczne można pakować zawsze w papier podobny do śniadaniowego, a nigdy w folię polietylenową czy jakąś tam inną wziętą z chemii organicznej? Chodzi, w takich i podobnych przypadkach, o zatrzymanie szkodliwej produkcji tego typu opakowań na przyjazną dla środowiska, a nie o rzekomo bezproblemową dalszą produkcję i do tego ciekawy recykling.

Oświadczenie (wciąż w trakcie opracowywania)

3 i 7 lutego 2022 r.

Zastanawiam się tak długo (i wciąż) jakim sposobem rzeczywiście zatrzymać przerywanie ciąży, też przez tabletkę po. W ogóle nie rozważam czasu od poczęcia i etapu życia płodowego, gdyż to nie ma najmniejszego znaczenia dla życia ludzkiego, które ma być uratowane. Znaczenie ma tylko to, żeby nienarodzeni żyli szczęśliwie dalej, jeśli doszło do ich poczęcia. Nie uważam za pro-life przesuwanie czasu zabójstwa nienarodzonego na wcześniejsze etapy jego życia. Albo człowiek żyje, albo nie; chodzi o to, żeby żył. Nie chodzi mi więc o opracowanie perfekcyjnie logicznej wypowiedzi na ten temat, tylko o znalezienie (wreszcie) sposobu na ratowanie i na uratowanie życia ludzkiego po poczęciu aż do naturalnej śmierci.

Dziś (po dwóch latach zastanawiania się) uważam, że optymalnym rozwiązaniem spraw związanych z pokonywaniem aborcji jest następująca sytuacja: 1. całkowity zakaz prawny aborcji (w państwie ochrzczonym lub zdeklarowanym oficjalnie na religię katolicką), 2. całkowity zakaz prawny przerywania ciąży (również przez tabletkę po), 3. prawne domniemanie, że nie doszło do aborcji, jeśli przerwanie ciąży nastąpiło po ewidentnym gwałcie (przerwanie ciąży w szoku) lub w obronie własnego życia (przerwanie ciąży z ciężkiej bojaźni o swoje życie; przecież decyzję św. Joanny Beretty Molli o wybraniu życia dziecka a nie Jej życia w sytuacji, gdy oba życia były zagrożone, uważa się w Kościele Katolickim za heroizm, czyli kierunek, w którym zmierzamy, a nie za proponowaną wszystkim normę społeczną; chyba, że coś się zmieniło, a ja przeoczyłam o tym informację, to przepraszam, gdyby to nie był już heroizm, to znów muszę się zastanowić, znaczyłoby to bowiem, że trzeba wprowadzić prawnie obowiązek śmierci matki przy zagrożeniu życia i dla niej, i dla jej dziecka, podczas gdy chodzi o równoprawny obowiązek ratowania i matki, i dziecka]), 4. kary za aborcję łagodne (domniemanie błędu w ocenie wydarzenia), ale poważne (domniemanie, że jednak doszło do aborcji), nie finansowe (żeby wyeliminować ryzyko korzyści finansowej) i nie niszczące godności ani kobiety, ani mężczyzny (obiektywnie nieobciążone ryzykiem wyzwalania zachowań autodestruktywnych), 5. kary za przerwanie ciąży łagodne (wyraźnie mniejsze od kar za aborcję) i dopiero po udowodnieniu, że nie doszło do aborcji (czyli do czynu świadomego i dobrowolnego), 6. w przypadku przerwania ciąży po gwałcie lub z powodu ciężkiej bojaźni o własne życie — wyjątkowo — bez kary (czyn prawnie zabroniony niekaralny), a tylko z pouczeniem (może trwającym rok czy dwa lata, czyli z obowiązkiem przyjęcia edukacji pro-life), 7. obowiązkowy przedmiot w szkołach (od 4-tej klasy szkoły podstawowej do matury): afirmacja ludzkiego życia (1-na godzina w miesiącu w ramach lekcji religii lub lekcji filozofii; nie chodzi o schlebianie życiu ludzkiemu, ale o jego racjonalne potwierdzanie).

Poniżej tekst, którego w ogóle nie czuję się na siłach od nowa czytać, choć mijają kolejne miesiące, więc proszę na razie pominąć

Niniejszym oświadczam, że mój własny światopogląd w zakresie spraw dotyczących ochrony życia ludzkiego i godności ludzkiej (w skrócie można powiedzieć: światopogląd pro-life) uznaje bez wątpienia zróżnicowanie sytuacji, w których doszło do przerwania ciąży, jeśli do tego doszło. W związku z tym nie uważam za aborcję czynu, w którym doszło do nieumyślnego zabójstwa nienarodzonego, ale tylko ten czyn, który wyniknął ze świadomej i dobrowolnej decyzji na ten temat. Uważam, że nazywanie wszystkiego aborcją jest niehumanitarne, nieuczciwe i zagraża psychice ludzkiej, zarówno psychice kobiet, jak i mężczyzn, nie mówiąc już o dzieciach, których nie wiadomo czemu w ogóle się na ten temat nie ochrania! Uważam także, że da się rozróżnić w nieumyślnych zabójstwach prenatalnych nieumyślne zabójstwa człowieka (bez udziału instynktu macierzyńskiego lub ojcowskiego) oraz nieumyślne dzieciobójstwa (z udziałem instynktu macierzyńskiego lub ojcowskiego), np. w szoku lub w głębokiej niedojrzałości psychicznej (wrodzonej lub nabytej), albo pod wpływem środków psychoaktywnych przy silnie ograniczonej świadomości itd. to się może zdarzyć i też nie można wtedy mówić o aborcji. Ale uważam za aborcję przykładowo świadome i dobrowolne oddziaływanie na psychikę kobiety w ciąży w sposób, którego celem jest doprowadzenie do śmierci nienarodzonego, przez doprowadzanie lub doprowadzenie jej do rozstroju nerwowego po to, żeby obumarło w jej łonie poczęte maleństwo, jeśli rzeczywiście umarło, albo świadome i dobrowolne, w celu doprowadzenia do śmierci nienarodzonego, pozbawianie jej potrzebnych dla zdrowia i życia jej i poczętego w niej człowieka pokarmu niezbędnego, żeby nic złego się nie stało ani matce, ani jej dziecku w jej łonie z powodu ciężkiego niedożywienia, jeśli się stało aż tyle, że to maleństwo umarło. Także uważam za aborcję skutek czynu gwałtu, nawet żony sakramentalnej!, w czasie jej ciąży, do którego doszło, jeśli celem było doprowadzenie jej do rozpaczy, żeby w szoku targnęła się na życie poczętego w niej ludzkiego nowego życia, jeśli się na to życie w niej poczęte faktycznie targnęła, w wyniku czego nastąpiła śmierć tego nienarodzonego, ale to nie kobieta doprowadzona do rozpaczy w tego typu sytuacji popełniła aborcję, ale gwałciciel, jeśli on tę kobietę doprowadził do rozpaczy po to, żeby zgodziła się na usunięcie jej ciąży! Jeśli się działo to samo, ale poczęty nienarodzony to przeżył, nie doszło do aborcji, ale miało miejsce znęcanie się psychiczne i/lub fizyczne nad kobietą w ciąży, co na pewno powinno być karalne. Muszę coś jeszcze wyjaśnić, ponieważ kiedyś gdzieć napisałam, że walka o poczęte życie toczy się najbardziej w sercu kobiety. Tak, ale to nie to samo co aborcja. Raczej to zawsze większa szansa na ocalenie. Szansa, która działa do ostatniej chwili, jeśli tylko kobieta rozumie o co chodzi.

(20 listopada 2020 r.) Następnie chciałabym powiedzieć, że mój własny światopogląd pro-life dotyczy człowieka w całym jego życiu, a nie tylko w okresie prenatalnym, więc także kobiet, mężczyzn, dzieci, ludzi chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych itd, czyli każdego człowieka, nawet mnie, katoliczki, bo ja też chcę żyć; jak zresztą wszyscy katolicy, ponieważ nie jesteśmy spichlerzem świata, który się rzekomo napełnia przez prześladowanie nas, jak uważają niektórzy, ale takimi samymi ludźmi, jak wszyscy inni, choć faktycznie żyjemy w innych standardach religijnych i kulturowych, np. wszyscy jesteśmy pro-life, a jeśliby się zdarzyło, że ktoś się z tego wyłamał, ma nałożoną ekskomunikę, jeśli z tego wyłamania doszło do aborcji.

Interesuje mnie także cały pakiet możliwych powodów stwierdzania nieważności sakramentalnego małżeństwa, ale wciąż nie czuję się na siłach wziąć za ten temat, w związku z tym nadal nie wiem czy jakiś powód inny, niż jeden z tych, które znam, ale który mnie osobiście wydaje się również wystarczający do uznania, że nie doszło do zawarcia sakramentu małżeństwa może być takim kanonicznym powodem, czy jednak nie. Uważam, że może być więcej tych powodów, ale nie ma może ich określeń, albo wszystko już jest, tylko ja akurat nie mam w ogóle sił, żeby to wreszcie sprawdzić. Ta ogólna tematyka więc też mieści się w moim światopoglądzie pro-life oraz także tropienie i demaskowanie jeszcze innych ukrytych form przemocy.

Jednak wracając do sprawy typowej w zagadnieniach pro-life, czyli do zastanawiania się nad możliwymi i godziwymi sposobami przekonywania o słuszności i obiektywnie większej wartości pozostawienia nienarodzonego przy życiu nawet jeśli jego poczęcie i inne zaistniałe w nim okoliczności było niechciane chciałam oświadczyć, że uważam, iż można pokonać aborcję tworząc miejsce (w tym zastanawianiu się, także w prawie) dla ludzkiej psychiki. Godząc się na oczywisty fakt jej istnienia. Jeśli więc mamy łatwą możliwość w j. polskim rozróżniać na stałe aborcje od przerwania ciąży, to pierwsze powinno być zakazane i karalne, ale to drugie jest bardzo dużą niegodziwością i złem moralnym, jednak zawsze trzeba najpierw badań psychologicznych, żeby w ogóle dało się to stwierdzić w innym 'miejscu', niż sumienie osób, które w danym, konkretnym przypadku podejmowały tego typu tragiczną decyzję. Uważam, że właśnie to rozróżnienie jest kluczowe dla przezwyciężenia aborcji. Kościół Rzymskokatolicki, na tyle, na ile pojęłam Jego nauczanie, nie uważa każdego przerwania ciążę za aborcję, więc protesty przeciw uznawaniu każdego przerwania ciąży za aborcję nie są bezpodstawne; ich forma jest tragiczna, ale one mają sens; o tyle, o ile chodzi w nich właśnie o to, żeby wykrzyczeć doświadczenie ciężkich i ukrytych przemocy. Naprawdę trzeba do tego jeszcze dodać tę rzecz: nie tylko gwałt bez śladów, jeśli nie zostaje przepracowany, tworzy tragiczne w dalszym życiu napięcia w psychice, ale także stracone przez ukrytą przemoc (np. przez presję środowiskową) dziewictwo. Na dodatek i w psychice kobiet, i w psychice mężczyzn. W naszej kulturze, czyli w kulturze zachodniej, chcemy podejmować świadome i dobrowolne decyzje dotyczące naszego dziewictwa! Jeśli to się nie udaje, w psychikach dzieją się tragedie. Na dodatek najczęściej są to tragedie żywcem zakneblowane społeczną normą–nakazem milczenia na ten temat.