Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Informacja o plikach cookies

Regulamin usług

Polityka prywatności

Zapytaj o ofertę

Uwaga! Strona pro-vie.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych; miejscami zawiera treści trudne intelektualnie, które tworzę z myślą o osobach dorosłych, czyli nie dla dzieci. Także dlatego, że nie mam uprawnień pedagogicznych, co oznacza, że moje sposoby wyrażania się nie uwzględniają tych umiejętności w przekazywaniu wiedzy, których wymaga relacja z dziećmi.

Flaga Włoch Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Francji Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Szwecji Flaga Czech flaga Ukrainy

Relacja dwudziesta: mieć przyjaciela, prawdziwego

drabina III (następna)

drabina II (ta sama, od początku)

Doskonała i pojemna jest lekcja Jezusa o tym, że nie człowiek jest dla szabatu, tylko szabat dla człowieka

Można ją pamiętać w wielu przeróżnych sytuacjach, np. w czasie lektury zagadnień z nauczania społecznego Kościoła (synonimicznie: z nauki społecznej). To ogromnie pomaga konfrontować swoje własne ideały, z wypracowywanym wzorcem w kontekście tego faktu właśnie, że nauczanie to jest na pewno dla ludzi, a nie po to, żeby ludziom było źle. Pomaga więc także ufać, że naprawdę możliwe jest jakieś wydostanie się poza siebie, poza bunkier myśli jedynie słusznych, bo własnych i podjęcie intelektualnej, doświadczanej w życiu drogi do zrozumienia wartości proponowanych w bezinteresownym wzorcu; ponieważ on w ogóle istnieje, może być celem: „nauczanie społeczne Kościoła zrodziło się ze spotkania orędzia ewangelicznego i jego wymogów etycznych z problemami pojawiającymi się w życiu społeczeństwa. Zagadnienia formułowane w tym procesie stają się przedmiotem refleksji moralnej, dojrzewającej w Kościele poprzez badania naukowe, ale także dzięki doświadczeniom wspólnoty chrześcijan, która każdego dnia staje wobec różnych przejawów nędzy, a przede wszystkim wobec problemów, które niesie z sobą pojawienie się i rozwój industrializacji oraz związanych z nią systemów społeczno-ekonomicznych.

W procesie kształtowania się tej nauki niezbędne jest odniesienie do teologii i filozofii, które tworzą jej podstawę oraz do nadających jej ostateczny kształt nauk o człowieku i o społeczeństwie. Zajmuje się ona etycznymi aspektami życia, nie pomijając aspektów technicznych różnych problemów, aby oceniać je według kryteriów moralnych. Opierając się na zawsze obowiązujących zasadach, formułuje konkretne oceny, rozwija się bowiem w zależności od zmiennych uwarunkowań dziejowych i w istocie nastawiona jest na «działanie czyli chrześcijańską praxis»”.

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Nauczanie społeczne Kościoła, Wrocław 1992, s. 16–17.