Siedzimy sobie

Fot.80. Opowiastka o pewnej miłości, RK

KONIEC