Nauka i wiara... w 'widzeniu' artysty malarza

Porażka? Nie

Na zakończenie studiów podyplomowych „Nauka i Religia” na UPJPII w Krakowie mieliśmy za zadanie napisać pracę na ocenę, która następnie wliczała się do średniej ocen na świadectwie. Widać w tekście moje przeszłe problemy z pamięcią. Dostałam za tę moją 'sztukę niechcianą' 3. Nie wiedziałam wtedy, że nie wolno cytować Wikipedii. Choć tej pracy wciąż się wstydzę, jej tytuł nadal mi się podoba: Nauka i religia w doświadczeniu artysty malarza, więc udostępniam dla ratowania... godności ludzkiej nienaukowej myśli, myśli artysty malarza. Do napisania czegoś o wstydzie jeszcze się przygotowuję, bo to trudny temat.

RK

Kraków, 21 marca 2021 r., niedziela (1-szy dzień wiosny)

powrót do drabiny I