Potrzeba pierwsza: potrzeba życia

nawrócenie

(Jezusowi Chrystusowi)

Renata Kucharska

Kraków, 22 sierpnia 2020 r.

O autorze: Renata Kucharska, ur. 1969 w Krakowie, wciąż Krakowianka. Z wykształcenia mgr sztuki ze specjalnością konserwacja malarstwa, z zamiłowania filozof, czasem poetka. Może też drugi:

a brzózka nasza

(partyzantom)

RK

4/5 lipca 2020 r.

powrót do drabiny I