Szkoła bycia pro-vie, albo: w jaki sposób 2+2 może być równe 70?

School of saying yes to human life

École de dire oui à la vie humaine

Content marketing tematyczny

Content marketing dla Ciebie

Informacja o plikach cookies

Regulamin usług

Polityka prywatności

Napisz/Zadzwoń

Uwaga! Strona pro-vie.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych; miejscami zawiera treści trudne intelektualnie, które tworzę z myślą o osobach dorosłych, czyli nie dla dzieci. Także dlatego, że nie mam uprawnień pedagogicznych, co oznacza, że moje sposoby wyrażania się nie uwzględniają tych umiejętności w przekazywaniu wiedzy, których wymaga relacja z dziećmi.

Una Europejska — pogotowie informacyjne

(strona w przygotowaniu, dodana 10-go kwietnia 2022 roku, informacje i cytaty pochodzą z Encyklopedii Powszechnej PWN, Warszawa 2009, s. 112–113)

Najogólniej

Unia Europejska (UE) jest międzynarodowym ugrupowaniem integracyjnym, które istnieje od 1 listopada 1993 roku. Jego podstawę stanowią „suwerenne,europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny. Powstanie Unii Europejskiej było efektem wieloletniego, rozpoczętego po II wojnie światowej, procesu integracji europejskiej obejmującego początkowo kraje Europy Zachodniej, a od lat 90. XX w. także państwa Europy Środkowowschodniej”.

(...) W przeciwieństwie do Wspólnot, które są podmiotami prawa międzynarodowego, UE nie jest samodzielną organizacją międzynarodową (nie ma osobowości prawnej), lecz swoistym spoiwem łączącym Wspólnoty i uzupełniającym je o inne formy współpracy.

Konstrukcja, zasady, cele

„Konstrukcję UE oparto na 3 filarach, którymi są:

Fundamentalne zasady UE:

Powszechnie uważa się, że UE funkcjonuje na zasadach wywodzących się z filozofii i demokracji greckiej, prawa rzymskiego i tradycji chrześcijańskiej.

Do głównych celów UE zalicza się:

Osiąganiu celów UE służy jej system prawny, instytucjonalny i decyzyjny”.