Siedzimy sobie

Fot.69. Opowiastka o pewnej miłości, RK