Siedzimy sobie

Fot.68. Opowiastka o pewnej miłości, RK