Siedzimy sobie

Fot.45. Opowiastka o pewnej miłości, RK

— Wyznajemy sobie miłość teraz. To możecie wiedzieć, a nawet rozumieć.