Siedzimy sobie

Fot.35. Opowiastka o pewnej miłości, RK

— Bardzo dobrze. Niech myślą, że znów się pucujesz.