Opowiastka o pewnej miłości pt. „Siedzimy sobie”

Siedzimy sobie

Fot.1. Opowiastka o pewnej miłości, RK

— Siedzimy sobie.

(aby przejrzeć całą opowiastkę, trzeba klikać w zdjęcia)

Dodatkowy tekst tylko pozornie oderwany od opowiastki o pewnej miłości, mówiący o innym małym fragmencie piękna polskiej przyrody w celu zainteresowania tym właśnie tematem:

„Grzywacz jest w Polsce ptakiem szeroko rozpowszechnionym i licznie lęgowym. To zarazem największy krajowy przedstawiciel rodziny gołębiowatych” [Radziszewski i in., 2015].