O układzie nieredukowalnie złożonym

(fragm. eseju z czasów moich studiów podyplomowych „Wiara i Religia” na UJPII )

Na potrzeby tego krótkiego eseju proponuję rozróżnienie wstępne: komórka – rzecz żywa, pułapka na myszy – rzecz, którą nazwałabym zwykłą (aby nie traumatyzować dociekań stwierdzeniem, że martwa; życie jest samo w sobie tak bardzo niezwykłe). Następnie proponuję zwrócić uwagę na trzy pojęcia: 1. rzecz żywa, 2. rzecz zwykła, 3. osoba ludzka, czyli człowiek.

A teraz przedstawiam moje spostrzeżenia: układ nieredukowalnie złożony może dotyczyć rzeczy żywych i zwykłych, ale nie ludzi. Czy człowiek bez świadomości lub bez wolnej woli pozostaje człowiekiem? Tak. A czy ciało człowieka bez ręki pozostaje ciałem? Także tak. W takim razie ani człowiek, ani jego ciało nie jest układem nieredukowalnie złożonym. Co natomiast nim jest oprócz pułapki na myszy i niektórych części komórki? Może obraz. Obraz, czyli świadomie namalowane dzieło malarskie twórcy, którego skończenie związane jest z decyzją artysty, że właśnie w tym a nie w innym momencie twórczego procesu obraz jest gotowy. Od chwili podjęcia tej decyzji nie może już być mowy o jakiejkolwiek zmianie, ponieważ każda zmiana po decyzji, że obraz jest skończony spowoduje, że będziemy mieli już inny obraz (cały tekst dostępny w pliku pdf).

Renata Kucharska

O autorze: Renata Kucharska, właściciel firmy Renata Kucharska Malarstwo i Ty, zał. w 2004 roku, działalność prowadzona nieprzerwanie. Z wykształcenia mgr sztuki ze specjalnością konserwacja malarstwa, z zamiłowania filozof. Pomysłodawca i wykonawca dwóch e-serwisów, jednego w typie stron z częściowo płatnym dostępem, a drugiego z pakietem witryn content marketing'owych.

powrót do drabiny I