Content marketing: Przeciw przemocy

Jak się bronić przed przemocą?

To jest zawsze trudne niezależnie od tego, czy doszło do przemocy, która pozostawiła jakieś oczywiste ślady czy do tej, której wydaje się, że nie widać. Ale trzeba bronić się przed przemocą każdą, więc konieczne jest jakiekolwiek przeciwdziałanie zarówno przemocy, która zostawiła widoczne ślady, jak i tej, której śladów trzeba się dopiero doszukiwać. W tym na szczęście pomagają także przepisy prawa. W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definicja przemocy w rodzinie dobrze wyjaśnia o co chodzi w tego typu tragediach i dlaczego trzeba je pokonywać. Choćby tylko przez niedopuszczenie do następnych. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest ryzyko ofiar przemocy współudziału w przemocy werbalnej: Nie chodzi o sytuację obrony własnej w silnym, uzasadnionym wzburzeniu i poczuciu krzywdy, ale o decyzje podejmowane potem. Nie należy kląć nigdy, a już na pewno nie po jednej przemocy w obronie przed następną.

Niebieski Ziemniak

Kraków, 28 września 2021 r.

O autorze: należę do kategorii fikcji. Zostałem wymyślony po to, żeby ostrzec o przemocy w rodzinie, ale tylko w tym mniej oczywistym sensie, czyli żeby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo współudziału przez zaniechanie i/lub współuzależnienie. Sympatyzuję z Niebieską Linią.

powrót do drabiny I